logo

Søk

Traverskranen i Langesund er revet

PeWe hadde ansvaret for å rive Pluto, den umiskjennelige gule krana på Smietangen i Langesund.

 

 

Pluto ned etter 40 år

Agility Group har flyttet fra Langesund til nye lokaler på Røra i Skien. Verkstedet på Smietangen har også lukket dørene. Nå i høst forsvant også det mest iøynefallende symbolet på en flere hundre år lang tradisjon for verfts- og vekstedsindustri i Langesund da den 40 meter høye traverskranen ble revet og omgjort til skrapmetall.

Med 10 - 15 mann og tre kraner i sving ble "Pluto" løftet og kappet opp. Kontraktering av prosjektet var et samarbeid mellom Hellik Teigen AS som er skraphandler og PeWe Enterprenør AS som rivespesialist. 

Traverskranen sett fra torget.

Sammen med underleverandørene Vestkran og Steens Montering og Demontering ble det utarbeidet en rivemetode. Den 375 tonn tunge traverskranen skulle heises opp, og ved hjelp av lift med kurv bli kuttet i biter. Til dette arbeidet skulle det benyttes en cc2400- og en 350 tonn-kran fra Vestkran til løftet samt to mindre kraner; En for betjening av kurv og en for bortheising av delene som ble brent løs.

 

Kranen ble slanket

For å oppnå optimalt oppstilling for kranene måtte det fjernes noe deler i forkant. For å gjøre traverskranen lettere ble det bestemt at boggie-stellene skulle sikres og blir stående ved første løft.

Det ble fjernet flere tonn masse i forkant, og dette påvirker balansen i løftet. Etter prøveløft måtte løfteplanen derfor revideres.

 

Mye kran på liten plass

Det ble trangt med mange kraner rundt traverskranen. På den andre enden av kranbanen, der det hadde vært bedre plass for kranene, er det svært dårlige grunnforhold. Det ligger også tanker i bakken der, noe som ville gitt for dårlig stabilitet for så tungt løftemateriell. På den valgte lokasjonen står kranene på fjell.

Mye kran på liten plass.

 

Været forsinket rivningen

Prosjektet ble først utsatt da beltekranen ble forsinket på grunn av værforhold under et oppdrag i Sverige. Samme type vær ført også til noe forsinkelse i Langesund, men til slutt ble det endelig rivevær!

Krana er nokså amputert.

Prosjektet nærmer seg nå avslutningsfasen. - Det har vært en veldig godt samarbeid mellom partnere og sammen med byggherre, forteller Edwin Klok. - Det blir helt klart at en godt gjennomført prosjekteringsfase og tilstedeværelse av meget erfarne og kompetente nøkkelpersoner er avgjørende for at et slikt komplisert prosjekt lykkes.

Du kan lese mer om prosjektet i Telemarks Avis og Bygg.no.

Se rivingen i vårt nyhetsarkiv, vårt bildegalleri, eller timelaps via Vardens webcam.