logo

Søk

Samnangerheimen i Tysse i Hordaland rives

Den eldste delen av sykehjemmet Samnagerheimen skal rives og erstattes med nybygg.

Samnangerheimen er en institusjon for heldøgns omsorg og pleie. Institusjonen har 30 sengeplasser fordelt på 4 poster.

Samnangerheimen er delvis bygget delvis om, og består av en gammel og en ny del som begge er organisert med 2 små enheter.

Samnanger kommunestyre vedtok høsten 2010 at den eldste delen av Samnangerheimen på Haga skal rives og erstattes med nybygg samme sted. Den eldste delen av Samnangerheimen ble bygget på 1950-tallet og påbygd på 1970-tallet.  

Rivinga av den gamle sykehjems skulle skje våren 2012. Denne tidsplanen har blitt skjøvet på flere gangar. Nå er endelig rivingen av den eldste delen av Samnangerheimen igang og det nye sykehjemsbygget vil stå ferdig i løpet av 2015.

PeWe står for rivningen av bygget, lokalavisen Samningen følger prosessen.