logo

Søk

Rydder opp i regjeringskvartalet

Strenge sikkerhetskrav preger arbeidet med opprydding i H-blokka. Fire forskjellige entreprenørselskaper har fått jobben med å rydde opp i de forskjellige bygningene i regjeringskvartalet. Statsbygg fant det hensiktsmessig å inngå én kontrakt pr bygning, slik at eventuelle problemer i ett bygg ikke får konsekvenser for et annet. Pewe Entreprenør er i full gang med å verdisikre og rydde H-blokka.