logo

Søk

«Rottereiret» på Kalfaret i Bergen rives

Amtmann Schytzs trevilla fra 1843 er en del av Gamle Betanien sykehus og skal ha stått tomt siden 1991. Det har siden år 2000 vært snakk om å rive bygget, men planene lagt på is. Byantikvaren vurderer ikke bygget som et fredningsobjekt, men anbefaler vern etter plan- og bygningsloven.

Det er nå gitt tillatelse til å rive bakfløyene, et areal tilsvarende cirka 60 prosent av bygget, og PeWe har fått oppdraget.

Karsten Aubert, styreleder i eierselskapet Bergen Fjellsiden AS, har tidligere sagt at de ønsker å tilbakeføre huset til en trevilla. Ifølge kommunen ble det i starten av mai i år meldt «oppstart av detaljregulering på eiendommen», som per nå er regulert til bolig og kontor.

Les mer om prosessen og den opphetede debatten rundt rivingen på BT.no