logo

Søk

Quality Hotel Edvard Grieg

Hotellet på Sandsli i Bergen er oppgradert og utvidet og med 373 hotellrom er det nå blitt det største hotellet på Vestlandet.

Hotellet er utvidet med 14.000 kvadratmeter, mens ca 6.000 kvadratmeter er rehabilitert. PeWe Entreprenør har stått for rivning. Byggearbeidene startet i august i 2013 og ble fullført i mai i år.

Da byggeaktiviteten var på topp var 120 personer med. Det er lagt ned cirka 175.000 arbeidstimer i prosjektet. Eneste skade med fravær er et kutt i en finger.

Les mer om prosjektet på Bygg.no