logo

Søk

PeWe Entreprenør AS

I rivningsbransjen i mer enn 40 år!

PeWe Entreprenør AS ble etablert i 1970 og er et av de firmaer som har drevet lengst med riving som hovedsatsningsområde i Norge. Vår arbeidsstyrke på 30 personer er meget erfarne innen spesialfeltene.


Vi utfører meget kompliserte miljøtekniske og rivingstekniske arbeider. De siste årene har vi i PeWe Entreprenør AS utført de største og mest kompliserte rive entreprisene i landet.
 

Vårt utstyr består blandt annet av:
  • Ca. 20 stk. 18-115 tonns maskiner med spesialutstyr som: sakser, knusekjefter, pigger, sorteringsgrabber, magneter med mer
  • Et bredt spekter av småmaskiner; 8 tonnere, Minigravere, Bobcat`er, Brokker etc.
  • En vann-pigge maskin (Ecomaster 2000) som kutter betong og stål og kan utføre kutting av stål, selv der det er eksplosjonsfare
  • Kjerneboringsutstyr, betong- og asfaltsager
  • Storsug til asbestsanering.
  • Betongknuseverk, sorteringsverk og trommelsikteverk.

 

Klikk her for film med mer info (QuickTime)