logo

Søk

Ny bydel på Heistad

På et område på 20 dekar skal det bygges opp en ny bydel rundt gamle Heistad skole på Heistad i Porsgrunn.

Rivingen av skolebygningene og muren ut mot veien skal utføres av PeWe Entreprenør. Jobben starter i juni.

Det er Heistad Utvikling AS, datterselskap av Porsgrunn Utvikling AS, som har inngått avtale med investeringsselskapet Pancom Investments om salg av boligtomta på det gamle barneskoleområdet og Amundajordet. Byggeperioden er beregnet til 10-12 måneder. Porsgrunn Borgestad Bamble Boligbyggelag (PBBL) skal etablere boligene i et borettslag og stå for salget.

I juni skal PeWe Entreprenør starte rivingen av de to skolebyggene og støyskjermen som i dag deler denne delen av Heistad i to.

Byggingen av de første 14 - 16 småhusene på Amundajordet er første trinn i den kommende utviklingen av Heistad sentrum. Utbyggingen av leiligheter på den delen av eiendommen der den gamle skole ligger, kommer i neste byggetrinn.

– Vi skal bidra til en tiltalende og attraktiv bydel på Heistad. Vi tror at det er riktig med en blandet alderssammensetning og et godt tilrettelagt bomiljø, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling, Kjell Arne Lunde til lokalavisen PD.

Du kan lese mer om utbygging av den nye bydelen i PD.no.

Følg rivningsprosessen i vårt bildegalleri.