logo

Søk

Munkerud skole revet

PeWe Entreprenør AS har revet Munkerud skole.

Skolen ble bygget i 1959 av arkitekt Per Lunde, som fikk den vanskelige oppgaven å skape en stor og moderne barneskole på den kuperte, 21 mål store tomten. Skolen har senere blitt påbygd i flere etapper, med en total rehabilitering i anledning skolens femtiårsjubileum i 2009.

Rivingsarbeidene foregikk i den tørre sommervarmen og det ble gjort flere tiltak for å få kontroll på rivningsstøvet. Blant annet ble det tatt i brukt en ombygget snøkanon!

Snøkanonen la en vanntåke over hele anlegget, som trykket ned støvet.

Riveprosjektet var vellykket og ble avsluttet 2 uker før fristen.

SFO-bygget og Paviljong C blir brukt som anleggskontor for byggeprosjektet av den nye skolen. Disse byggene skal først rives rives sommeren 2016.

Vi ønsker byggherren Undervisningsbygg Oslo og entreprenør Veidekke mye suksess med byggingen!