logo

Søk

Jotuns gamle malingfabrikk skal rives

Malingprodusenten Jotun melder om sterk vekst, både i Skandinavia og globalt. De planlegger nå å utvide sitt anlegg på Gimle i Sandefjord med et nytt forskning- og utviklingssenter. Deres FoU er for tiden på Nybyen.

Planene omfatter bygg på ca 30.000 kvadratmeter. For å få til dette må de gamle produksjonslokalene for malingsproduksjon rives. Vi i PeWe Entreprenør AS er veldig stolte av å ha fått dette oppdraget fra Jotun!

Mange av Jotuns konsernfunksjoner er i dag spredt på flere lokasjoner i Sandefjord, og selskapet har lenge hatt et ønske om å få samlet funksjonene sine. I disse dager settes reguleringsarbeidet for Jotuns eiendom på Gimle i gang.

I 2013 ble malingsproduksjonen flyttet fra Gimle til nytt produksjonsanlegg på Vindal. Da ble tomtearealer på Gimle frigjort, noe som gjør den fremtidige samlokaliseringen mulig.

Jotun ser for seg 650 ansatte på Gimle i 2030. Antallet medarbeidere i forskning og utvikling skal økes fra drøye 200 til 350. Det er foreløpig estimert et arealbehov på over 30.000 m2 til nytt senter for FoU, museum, kontorbygg og parkeringshus. Når de gamle produksjonslokalene for malingsproduksjonen blir revet (se markeringer på bildet), frigis det arealer som gjør det enklere å realisere planene for samlokalisering på tomta.

Les mer om Jotuns planer og utviklingen i Sandefjord i Sandefjords Blad.