logo

Søk

Byggene til Agility Group på Smietangen revet

Etter vi rev traverskranen i Langesund, fikk vi oppdrag for rivning av Agility Group sine bygg på Smietangen. Et administrasjonsbygg, et kontorbygg og 5 haller skal rives ned til bakkenivå.

Skipsverftet har vært en hjørnestensbedrift i Langesund i over 500 år. Det var med på å bygge opp et lokalsamfunn med jobber for hundrevis av arbeidere. 100 år etter at skipsreder Hans P. Jacobsen etablerte Langesund Mekaniske Verksted, har Agility Group lagt ned sin virksomhet i Langesund og både traverskranen og bygningene skal rives.

Bilder fra denne jobben ser du i vårt bildegalleri.

Her kan du i tillegg se en film fra rivningsjobben: